Visie

Elk moment is een scheppingsmoment waarin je jouw unieke zijn kunt uitdrukken. Creativiteit is het vermogen om iets nieuws te scheppen(scheppingskracht); iedereen heeft dit vermogen in zich. Het is een natuurlijk talent, een manier van leven dat de één meer ontwikkelt of ontwikkeld heeft dan de ander.

Creativiteit is ook een krachtige bron die open en vrij is en die oneindige mogelijkheden biedt om je in uit te drukken.

Creatieve expressie – o.a. schilderen – laat zien wie je bent. Schilderen is een geweldige manier om in het Nu te zijn. Het brengt een innerlijke stroom op gang die je levendigheid, plezier en speelsheid schenkt. Het creëren geeft je energie en vrijheid en kwaliteiten van ‘Zijn’ komen vrij. Ook je (latente) kwaliteiten – o.a. flexibiliteit, innerlijke kracht en zelfvertrouwen – worden aangesproken.

Ik geloof dat iedereen een prachtige ‘essentie’ is en een uniek deel is van een groter geheel. Ook zie ik ieder als een evoluerend wezen op zielereis in het mysterie dat leven heet.

© Djouke van Aken 2018